Moja własna Astronomia

Zakrycie SAO 94793

Zakrycie TAU 5

Inserter GPS

Super dokładny inserter GPS przystosowany do obserwacji zakryć planetarnych i asteroidalnych.

INSERTER GPS

Rejestrator DCF77

Rejestrator pozycji i zakryć oparty na sygnale zegara atomowego. Służba czasu rzeczywistego, urządzenie mojej konstrukcji w dalszym ciągu rozwijane i modyfikowane, opiera się na sygnale radiowym nadawanym z miejscowości Mainflingen 25km od Frankfurtu nad Menem.

Sygnał jest nadawany na falach długich na częstotliwości 77,5 kHz