Moja własna Astronomia

Częstotliwości przydzielone dla Radioastronomii w Unii Europejskiej

Na podstawie umów międzynarodowych, niektóre naukowo ważne częstotliwości są odseparowane od transmisji radiowej, co pozwala radioastronomii zachować względną ciszę w eterze i wykryć słabe sygnały pochodzące z kosmosu. Niektóre z tych częstotliwości zarezerwowane dla radioastronomii są blisko częstotliwości przydzielonych do komunikacji. Nadajniki dużej mocy wprowadzają bardzo dużą ilość zakłóceń i radioastronomowie zmuszeni są stosować wyjątkowo wyszukane systemy filtrów pasywnych jak i aktywnych. Te przypadkowe sygnały są bardzo słabe, ale i tak są wiele razy silniejsze od sygnałów pochodzących z kosmosu. Z tych powodów najbardziej wrażliwe radioteleskopy są umieszczane z dala od cywilizacji. Jowisz jest jednym z najciekawszych obiektów dla radioastronomii, zakres obserwacji radioteleskopu dla Jowisza to 15MHz i 30MHz W tym zakresie istnieje tylko jedno bardzo wąskie pasmo oficjalnie przydzielone do badań promieniowania Jowisza. W tym paśmie, radioastronomia ma do czynienia z transmisjami z całego świata, a także zakłóceniami pochodzenia komputerowego i pochodzących z odbiorników telewizyjnych. Radioastronom zmuszony jest do pracy poza przydzieloną częstotliwość i musi odróżniać prawdziwy sygnał pochodzący z kosmosu od zakłóceń, które do złudzenia imitują sygnały pochodzące z poza naszego świata.

Frequency band
Designation
Radio astronomy use
Comments
13.36 - 13.41 MHz
HF


25.55 - 25.67 MHz
HF


37.5 - 38.25 MHz
VHF
Continuum observations

73 - 74.6 MHz
VHF
 1. Solar wind observations.
 2. Continuum observations.

150.05 - 153 MHz
VHF
 1. Continuum observations.
 2. Pulsar observations.
 3. Solar observations.

322 - 328.6 MHz
UHF
 1. Continuum observations.
 2. VLBI

406.1 - 410 MHz
UHF
 1. Continuum observations.
 2. Pulsar observations.

608 - 614 MHz
UHF
 1. Continuum observations.
 2. VLBI

1400 - 1427 MHz **
L-band
Spectral line observations
21cm hydrogen line
1660 - 1660.5 MHz
L-band
VLBI

1660.5 - 1668.4 MHz
L-band
 1. VLBI
 2. Line observations.
 3. Continuum observations.

1668.4 - 1670 MHz
L-band


1718.8 - 1722.2 MHz
L-band


2655 - 2690 MHz
S-band
Continuum observations

2690 - 2700 MHz
S-band


3260 - 3267 MHz
S-band


3332 - 3339 MHz
S-band


3345.8 - 3352.5 MHz
S-band


4800 - 4990 MHz
 C-band
Continuum observations

4990 - 5000 MHz
C-band
 1. Continuum observations.
 2. VLBI

5000 - 5030 MHz
C-band
VLBI

6650 - 6675.2 MHz
C-band


10.6 - 10.68 GHz
X-band
 1. Continuum meausurements.
 2. VLBI

10.68 - 10.7 GHz
X-band
 1. Continuum observations.
 2. VLBI

14.47 - 14.5 GHz
Ku-band
 1. Spectral line observations.
 2. VLBI

15.2 - 15.35 GHz
Ku-band
VLBI

15.35 - 15.4 GHz
Ku-band
 1. Continuum observations.
 2. VLBI

22.01 - 22.21 GHz
Ka-band
Spectral line observations
Water line.
22.21 - 22.5 GHz
Ka-band
Spectral line observations
Water line.
22.91 - 22.86 GHz
Ka-band
Spectral line observations
 1. Methyl Formate
 2. Ammonia
23.07 - 23.12 GHz
Ka-band
Spectral line observations

23.6 - 24.0 GHz
Ka-band
 1. Spectral line observations
 2. Continuum observations
Ammonia line
31.2 - 31.3 GHz
Ka-band
Continuum observations

31.3 - 31.5 GHz
Ka-band
Continuum observations

31.5 - 31.8 GHz
Ka-band
Continuum observations

36.43 - 36.5 GHz
Ka-band
Spectral line observations
 1. Hydrogen cyanide
 2. Hydroxil
42.5 - 43.5 GHz
Q-band
Spectral line observations
Silicon monoxide and many other lines.
48.94 - 49.04 GHz
Q-band
Spectral line observations
Carbon monosulphide
51.4 - 54.25 GHz
V-band


58.2 - 59 GHz
V-band


72.77 - 72.91 GHz
V-band
Spectral line observations
Formaldehyde line.
86 - 92 GHz
W-band
 1. Spectral line observations.
 2. Continuum obserations.

92 - 94 GHz

Spectral line observations.
Diazenylium and many other lines.
95 - 100 GHz

 1. Spectral line observations.
 2. Continuum observations.


Substance Rest Frequency Protected Segment Notes (1)
Deuterium (DI) 327.3840 MHz 327.0 - 327.7 MHz
Hydrogen (HI) 1420.406 MHz 1370.0 - 1427.0 MHz 2),3)
Hydroxyl radical (OH) 1612.231 MHz 1606.8 - 1613.8 MHz 3),4)
Hydroxyl radical (OH) 1665.402 MHz 1659.8 - 1667.1 MHz 4)
Hydroxyl radical (OH) 1667.359 MHz 1661.8 - 1669.0 MHz 4)
Hydroxyl radical (OH) 1720.530 MHz 1714.8 - 1722.2 MHz 3),4)
Methyladyne (CH) 3263.794 MHz 3252.9 - 3267.1 MHz 3),4)
Methyladyne (CH) 3335.481 MHz 3324.4 - 3338.8 MHz 3),4)
Methyladyne (CH) 3349.193 MHz 3338.0 - 3352.5 MHz 3),4)
Formaldehyde (H2CO) 4829.660 MHz 4813.6 - 4834.5 MHz 3),4)
Methanol (CH2OH) 6668.518 MHz 6661.8 - 6675.2 MHz 3),6)
Ionized Helium Isotope (3HeII) 8665.650 MHz 8660.0 - 8670.0 MHz
Methanol (CH3OH) 12.178 GHz 12.17 - 12.19 GHz 3),6)
Formaldehyde (H2CO) 14.488 GHz 14.44 - 14.50 GHz 3),4)
Cyclopropenylidene (C3H2) 18.343 GHz 18.28 - 18.36 GHz 3),4),6)
Water Vapour (H2O) 22.235 GHz 22.16 - 22.26 GHz 3),4)
Ammonia (NH3) 23.694 GHz 23.61 - 23.71 GHz 4)
Ammonia (NH3) 23.723 GHz 23.64 - 23.74 GHz 4)
Ammonia (NH3) 23.870 GHz 23.79 - 23.89 GHz 4)
Silicon monoxide (SiO) 42.821 GHz 42.77 - 42.86 GHz
Silicon monoxide (SiO) 43.122 GHz 43.07 - 43.17 GHz
Carbon monosulphide (CS) 48.991 GHz 48.94 - 49.04 GHz
Deuterated formylium (DCO+) 72.039 GHz 71.96 - 72.11 GHz 3)
Silicon monoxide (SiO) 86.243 GHz 86.16 - 86.33 GHz
Formylium (H13CO+) 86.754 GHz 86.66 - 86.84 GHz
Silicon monoxide (SiO) 86.847 GHz 86.76 - 86.93 GHz
Ethynyl radical (C2H) 87.300 GHz 87.21 - 87.39 GHz 5)
Hydrogen cyanide (HCN) 88.632 GHz 88.34 - 88.72 GHz 4)
Formylium (HCO+) 89.189 GHz 88.89 - 89.28 GHz 4)
Hydrogen isocyanide (HNC) 90.664 GHz 90.57 - 90.76 GHz
Diazenylium (N2H) 93.174 GHz 93.07 - 93.27 GHz
Carbon monosulphide (CS) 97.981 GHz 97.65 - 98.08 GHz 4)
Carbon monoxide (C18O) 109.782 GHz 109.67 - 109.89 GHz
Carbon monoxide (13CO) 110.201 GHz 109.83 - 110.31 GHz 4)
Carbon monoxide (C17O) 112.359 GHz 112.25 - 112.47 GHz 6)
Carbon monoxide (CO) 115.271 GHz 114.88 - 115.39 GHz 4)
Formaldehyde (H213CO) 137.450 GHz 137.31 - 137.59 GHz 3),6)
Formaldehyde (H2CO) 140.840 GHz 140.69 - 140.98 GHz
Carbon monosulphide (CS) 146.969 GHz 146.82 - 147.12 GHz
Water vapour (H2O) 183.310 GHz 183.12 - 183.50 GHz
Carbon monoxide (C18O) 219.560 GHz 219.34 - 219.78 GHz
Carbon monoxide (13CO) 220.399 GHz 219.67 - 220.62 GHz 4)
Carbon monoxide (CO) 230.538 GHz 229.77 - 230.77 GHz 4)
Carbon monosulphide (CS) 244.953 GHz 244.72 - 245.20 GHz 6)
Hydrogen cyanide (HCN) 265.886 GHz 265.62 - 266.15 GHz
Formylium (HCO+) 267.557 GHz 267.29 - 267.83 GHz
Hydrogen isocyanide (HNC) 271.981 GHz 271.71 - 272.25 GHz
Dyazenulium (N2H+) 279.511 GHz 279.23 - 279.79 GHz
Carbon monoxide (C18O) 312.330 GHz 329.00 - 329.66 GHz
Carbon monoxide (13CO) 330.587 GHz 330.25 - 330.92 GHz
Carbon monosulphide (CS) 342.883 GHz 342.54 - 343.23 GHz
Carbon monoxide (CO) 345.796 GHz 345.45 - 346.14 GHz
Hydrogen cyanide (HCN) 354.484 GHz 354.13 - 354.84 GHz
Formylium (HCO+) 356.734 GHz 356.37 - 357.09 GHz
Dyazenulium (N2H+) 372.672 GHz 372.30 - 373.05 GHz
Water vapour (H2O) 380.197 GHz 379.81 - 380.58 GHz
Carbon monoxide (C18O) 439.088 GHz 438.64 - 439.53 GHz
Carbon monoxide (13CO) 440.765 GHz 440.32 - 441.21 GHz
Carbon monoxide (CO) 461.041 GHz 460.57 - 461.51 GHz
Heavy water (HDO) 464.925 GHz 464.46 - 465.39 GHz
Carbon (CI) 492.162 GHz 491.66 - 492.66 GHz
Water vapour (H218O) 547.676 GHz 547.13 - 548.22 GHz
Water vapour (H2O) 556.936 GHz 556.37 - 557.50 GHz
Ammonia (15NH3) 572.113 GHz 571.54 - 572.69 GHz
Ammonia (NH3) 572.498 GHz 571.92 - 573.07 GHz
Carbon monoxide (CO) 691.473 GHz 690.78 - 692.17 GHz
Hydrogen cyanide (HCN) 797.433 GHz 796.64 - 789.23 GHz
Formylium (HCO+) 802.653 GHz 801.85 - 803.85 GHz
Carbon monoxide (CO) 806.652 GHz 805.85 - 807.46 GHz
Carbon (CI) 809.350 GHz 808.54 - 810.16 GHz

Wykaz częstotliwości w USA.


Pasmo Długośc fali w (cm) Częstotliwość
UHF 100 - 10 300 - 3000 MHz
L 30 - 15 1 - 2 GHz
S 15 - 7.5 2 - 4 GHz
C 7.5 - 3.75 4 - 8 GHz
X 3.75 - 2.4 8 - 12 GHz
K 2.4 - 0.75 12 - 40 GHz
Q 0.75 - 0.6 40 - 50 GHz
V 0.6 - 0.4 50 - 80 GHz
W 0.4 - 0.3 80 - 90 GHz
Dane pochodzą z portalu www.ukaranet.org.uk